“SAĞLIKTA YAŞANAN OLUMSUZ KOŞULLARA, ECZACILARIN SORUNLARINA DA DEVA OLACAĞIZ”

DEVA PARTİSİNDEN ECZACILAR ODASI BAŞKANLIĞINA ZİYARET “SAĞLIKTA YAŞANAN OLUMSUZ KOŞULLARA, ECZACILARIN SORUNLARINA DA DEVA OLACAĞIZ”.

+3
Haber albümü için resme tıklayın

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Adapazarı İlçe Başkanı Ahmet Özkan ve İlçe yöneticileri,  Sakarya Eczacılar Odası Başkanı Orhan Yontar ve yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Adapazarı İlçe Başkanı Ahmet Özkan, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Ayhan Erkovan, Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Abir Korkut, Sağlık İşleri Başkanı Emrah Alantar,  Sakarya Eczacılar Odası’nın Yönetim ve Hizmet Binasında, Oda Başkanı Orhan Yontar ile birlikte, Eczacılar Odası Genel Sekreteri Dilek Taşdemir Kaman, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Kıyaroğlu, Büyük Kongre Delegesi Alper Alpay, Oda Üyeleri Merve Kani ve Mehmet Şekeroğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Adapazarı İlçe Başkanı Ahmet Özkan, ziyaret sırasında DEVA Partisi’nin Sağlıkta Atılım Eylem Planını, Eczacılar Odası Başkanı Orhan Yontar’a  ve Oda Yöneticilerine takdim etti. Aynı anda Eylem Planı’nın Dijital Tasarımı da Eczacılar Odası Yöneticileri ile ayrı ayrı paylaşıldı.

“SAĞLIKTA YAŞANAN OLUMSUZ KOŞULLARA, ECZACILARIN SORUNLARINA DEVA OLACAĞIZ”


Eczacıların toplum sağlığında çok önemli bir yeri olduğunu ve ülke genelinde 80 Bin çalışanı ile Eczanelerin istihdam yarattıklarını da belirten DEVA Partisi İlçe Başkanı Ahmet Özkan, DEVA Partisi olarak sağlık konusunda vatandaşların yaşadıkları sorunları yakından takip ettiklerini belirterek, “Sağlıkta yaşanan olumsuz koşulların oluşmasında bugünkü hükümetin çok büyük vebali olduğunu biliyor ve bu sorunları çözeceğimizi taahhüt ediyoruz. Hastanelerde sıra alamayanlar için çözüm olarak, bir ayda üç polikliniğe randevu alanlara kota uygulamak, sağlıkta yaşanan büyük bir dramdır. 24 saatte kaldırarak yanlıştan dönülse de hastaların 2- 3 ay randevu alamadan evlerinde  bekletilmesi yaşam hakkına da insan hakkına da sosyal devlet anlayışına da sığmamaktadır. Hastaların malzeme yok diye ameliyatlarının ertelenmesi, hasta yakınına malzemenin dışardan aldırılması, hastanın özel hastaneye yönlendirilmesi sistemin iflasıdır.


“SAĞLIKTA ATILIM EYLEM PLANIMIZ HAZIR”


Vatandaşın neredeyse her ilaca fiyat farkı ödemesinden, birçok ilaca erişimde de ciddi sıkıntılar yaşamasından şikayetçi olduğunu, ancak Eczacıların da İlaç Fiyat Kararnamesindeki fiyat baremlerinin güncellenmemesi nedeniyle yaşadıkları sorunlara çözüm üretilmediğini, kamu eczacılarının özlük haklarının iyileştirilmediğini, eczacılık eğitim kalitesinin düştüğünü, istihdamla ilgili sorunlarınızı biliyoruz.  DEVA Partisi olarak yönetim anlayışımızda tüm sorunları ilgili paydaşlarımız ile ele almak ve sorunları tespit ederek, çözüm için eylem planı üretmek, bu çözümler için bütçe ve zaman planı belirlemek yer almaktadır. Sağlıkta Atılım Eylem Planımız hazır. Bu anlamda sizleri de dinlemek istiyoruz. Sorunlarınız ve çözüm önerilerinizi Genel Merkezimiz ile paylaşacağız. İlginiz ve misafirperverliğinize teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz” İfadelerini kullandı.


ODA BAŞKANI ECZACILARIN SORUNLARINI ve TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ  


Sakarya Eczacılar Odası Başkanı Orhan Yontar, meslektaşlarının sorunlarını ele alarak kamuoyunu da bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade etti ve konuşmasında; “Ülkemizde halkımıza nitelikli sağlık hizmeti veren 28700 eczane, özellikle ekonomik olarak son 30 yılın en zor dönemini yaşıyor. Odamıza Sakarya, Bolu ve Düzce İli Eczacıları üye. 860 üyemiz var. 590 üyemiz eczacı. İçinden geçtiğimiz bu dar boğazda, eczane hizmetlerinin sürdürülebilirliği giderek zorlaşmıştır. Sorunlarımızı ve taleplerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Sağlık ve Maliye Bakanlıklarına da anlattık. Çözüm sağlanamadığı için Sayın Cumhurbaşkanına da anlatmak üzere randevu istedik.     


“İLAÇ YOKLARI ve İLAÇ FİYAT FARKLARI HASTALARIMIZI MAĞDUR EDİYOR”


İlaç Fiyat Kararnamesinin mevcut uygulamaları nedeniyle birçok ilacın erişiminde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmamıştır. Sağlıkta sosyal devlet anlayışına tezat bir durum ortaya çıkmakta ve bazı ilaçlarda, hastalarımız cebinden yüklü miktarda ödeme yapmak zorunda kalmaktadır. Her gün eczacı ile hastalarımız karşı karşıya geliyor. İlaç fiyat farkları ve toplum sağlığını tehdit eder boyuta gelmiş olan ilaç yokları sorununun çözümü için İlaç fiyat Kararnamesinin baştan sona yenilenmesi ve ülkemiz için çağdaş ve sosyal devlet anlayışına uygun yeni bir geri ödeme sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Sattığımız ilacın bedelini ilgili kurumdan 90 günde alabiliyoruz.


“ECZANELERDE İSTİHDAM GİDEREK ZORLAŞIYOR”


Her geçen gün eczane işletme giderlerinin ciddi oranda artması nedeniyle, eczanelerdeki istihdamın sürdürülebilirliği de giderek zorlaşmaktadır. Oysa Eczaneler 80.000’i aşkın çalışanı ile  ülkemizde önemli bir istihdam kaynağıdır. Meslektaşlarımız eczanelerinde ikinci ve yardımcı eczacı istihdam etmektedir.


“KAMUDA ÇALIŞAN ECZACILAR DA ZOR DURUMDA”


Eczacıların yaşadığı sıkıntılar toplum eczaneleri ile sınırlı değildir. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarında, çalışılan fiziki ortamlarında ve özellikle özlük haklarında da, bugüne kadar günümüz koşullarına uygun ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılmamıştır. Hatta, 12 Ağustos’ta Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde kamu eczacıları yok sayılmıştır.


“NİTELİKSİZ ECZACILIK FAKÜLTELERİ TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR”


Son 4-5 yılda Ülkemizde maalesef, eczacılık fakülte sayısı 60’a ulaştı. Sadece 13 Eczalık Fakültesi akreditasyonunu tamamlamış, geriye kalanı akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasiteye sahip değildir. Laboratuvarı ve eczacı öğretim görevlisi olmayan, uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitimini sağlayamayan eczacılık fakülteleri, gelecekteki eczacılık hizmetlerini de olumsuz yönde etkileyecektir.


“ECZANELER AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR”


Bölgelerarası Toplantılarımızda eczanelerimizin ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu ve her iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini ifade ettik ve yayımladığımız ortak deklarasyonda bu durumun sürdürülemez olduğunu vurgulamıştık. Bölgelerarası toplantı sonrası, eczane ekonomilerini birinci derecede etkileyen ilaç fiyat kararnamesinde, geçtiğimiz Temmuz ayında bir miktar da olsa düzenleme yapıldı ancak beklentilerin aksine ilaç baremlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı için eczanelerdeki yangın  devam etmektedir. Eczanelerin %77 sinin kira ödüyor olması, eczane işletme giderlerinin geçen yıla göre neredeyse iki kat artmasına yol açtı.


“HAKLI TALEPLERİMİZİ İLETMEK İSTİYORUZ.”


Eczacılar sadece hak ettiklerini istemekte ve bunu da sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için talep etmektedir. İlaç Fiyat Kararnamesi’nde, 18 yıl öncesinin koşullarına göre belirlenen fiyat baremlerinin güncel duruma göre yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile İlaç Alım Protokolümüzde eczacıların içinde bulunduğu ekonomik darboğaz gözetilerek gerçekçi iyileştirmelerin yapılmasını istiyoruz. Eczanelerimizde istihdamın devamlılığının sağlanabilmesi için KOSGEB ve İŞKUR desteklerinin sağlanmasını talep ediyoruz. Eczacıların hak ettiği Meslek Hakkının verilmesini istiyoruz. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın hak ettikleri koşullarda görev yapmaları ve özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz. Tüm tarafların görüşleri alınarak halkın cebinden daha az para çıkacağı, doğru bir sistemin kurgulanmasını talep ediyoruz.


“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ”


Mesleğimizin geleceğinden endişe duyan biz eczacılar, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek, ülkemizin ilaç-eczacılık politikaları ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerimizi kendisine iletmek istiyoruz. Türk Eczacıları Birliği Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.


“MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ. EKİM AYINDA MİTİNGİMİZ VAR!”


Müzakere ve mücadeleyi beraber götüreceğimiz bu süreç içerisinde, Türk Eczacıları Birliği, 54 Eczacı Odası ve 40 bini aşkın eczacı olarak ortaya koyduğumuz ortak irade doğrultusunda;  Ekim ayı içerisinde Büyük Eczacı Mitingini gerçekleştireceğiz ve hastalarımızı zor duruma düşürmeden, başlattığımız mücadeleye, devam edeceğimizi de belirtmek isteriz.” İfadelerini kullandı.


“BAŞARILAR DİLERİZ”


Orhan Yontar, DEVA Partisi Adapazarı İlçe Teşkilatı yöneticilerine, sektörün sorunlarını dinledikleri, Partilerinin Sağlıkta Atılım Eylem Planını Oda yönetimi ile paylaştıkları  ve nezaket ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederken, DEVA Partisi İlçe Başkanı Ahmet Özkan ve yönetimine de çalışmalarında başarılar diledi.

14 Eyl 2022 - 12:53 Sakarya/ Geyve- Siyaset

Muhabir  Civan Mert Kırcıgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak sakaryahaberdar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan sakaryahaberdar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler sakaryahaberdar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı sakaryahaberdar değil haberi geçen ajanstır.


TURAN ALİ ŞAFAK FARKIYLA BİR İLK OTEL KONSEPTLİ KAHVALTI DAHİL BUNGALOV

BUNGALOVUMUZ 1+1 GENİŞ ALANA SAHİPDİR. BUNGALOVUMUZ SAPANCA  GÖLÜ MANZARALIDIR. FİYATIMIZ KAHVALTI DAHİL FİYATTIR. HAVUZ ORTAK KULLANIMLIDIR. ÜC...

0 (543) 796 34 55 TURAN ALİ ŞAFAK GAYRİMENKUL

TURAN ALİ ŞAFAK FARKIYLA BİR İLK OTEL KONSEPTLİ KAHVALTI DAHİL BUNGALOV

BUNGALOVUMUZ 3+1 GENİŞ ALANA SAHİPDİR. BUNGALOVUMUZ SAPANCA  GÖLÜ MANZARALIDIR. FİYATIMIZ KAHVALTI DAHİL FİYATTIR. HAVUZ ORTAK KULLANIMLIDIR. ÜCRE...

0 (543) 796 34 55 TURAN ALİ ŞAFAK GAYRİMENKUL

ADAPAZARI SEMERCİLER'DE ÇALIŞAN VE YABANCI ÖĞRENCİYE UYGUN YURT

2. Dönem için uygun yurt Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil  Emlak Tipi Kiralık Daire  m² (Brüt) 40 m² (Net) 35 Oda Sayısı Stüdyo (1+0) Bi...

0542 785 40 21 TURAN ALİ ŞAFAK

TURAN ALİ ŞAFAK FARKIYLA ESENTEPE'DE GÖL MANZARALI KİRALIK VİLLA

VİLLAMIZ 8-10 KİŞİ KAPASİTELİDİR. VİLLAMZIN PANAROMİK GÖL MANZARASI  VARDIR. VİLLAMIZIN İÇERİSİNDE; JAKUZİ, HER ODASINDA EBEVEYN BANYOLU  KENDİNE...

0 (543) 796 34 55 TURAN ALİ ŞAFAK GAYRİMENKUL

TURAN ALİ ŞAFAK FARKIYLA SAPANCA DA KİRALIK MALİKANE

VİLLAMIZ KENDİNE AİT BAHÇESİ MEVCUTTUR... VİLLAMIZ  BÜYÜK HAVUZLU, BARBEKÜ, MEVCUTTUR. VİLLAMIZ KAPALI KAMELYASI MEVCUTTUR. VİLLAMIZ GENİŞ MUTFAKLI...

0 (543) 796 34 55 TURAN ALİ ŞAFAK GAYRİMENKUL

TURAN ALİ ŞAFAK FARKIYLA DERE KENARINDA HAVUZLU BUNGALOV

BUNGALOWUMUZ DERE KENARINDA OLUP KENDİNE AİT HAVUZU MEVCUTTUR.  BUNGALOWUMUZ DA 3 KİŞİYE KADAR YERİMİZ MEVCUTTUR. BUNGALOWUMUZUN KENDİNE AİT BAHÇESİ...

0 (543) 796 34 55 TURAN ALİ ŞAFAK GAYRİMENKUL

TURAN ALİ ŞAFAK FARKIYLA KOMPLE SATILIK BAHÇE İÇERİSİNDE BİNA

DAİREMİZ BAHÇE İÇERİSİNDEDİR... DAİREMİZ KOMPLE BİNA SATILIKTIR... DAİREMİZ 2 KATLI DIR... DAİREMİZ HER İKİ KATIDA GENİŞ DAİRESİE... DAİRELERİMİZ...

0 (543) 796 34 55 TURAN ALİ ŞAFAK GAYRİMENKUL

TURAN ALİ ŞAFAK FARKIYLA SAPANCA YANIK MAHALLESİNDE HAVUZLU VİLLA

2 ADET 5+1 VİLLAMIZ BULUNMAKTADIR. 1. VİLLAMIZIN ÖZELLİKLERİ : 1500m BAHÇESİ  2  KATLIDIR HAVUZ, BARBEKÜ, KAMELYA KÜÇÜK 2. BİR BAHÇE  2 WC 3 BAN...

0 (543) 796 34 55 TURAN ALİ ŞAFAK GAYRİMENKUL

TURAN ALİ ŞAFAK FARKIYLA VERANDALI BAHÇELİ 3+1 HAVUZLU VİLLA

VİLLAMIZ'DA HAVUZ, VERANDA, AMERİKAN MUTFAK, KENDİNE AİT BAHÇE, KENDİNE AİT OTOPARK MEVCUTTUR 7-8 KİŞİ KAPASİTELİDİR DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ.....

0 (543) 796 34 55 TURAN ALİ ŞAFAK GAYRİMENKUL

TURAN ALİ ŞAFAK FARKIYLA SAPANCA MEMNUNİYE'DE KİRALIK VİLLA

VİLLAMIZ'DA JAKUZİ, ÇİFT BALKON MEVCUTTUR. KENDİNE AİT BAHÇESİ VARDIR. DOĞA MANZARALI DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ.. Emlak Tipi Kiralık Villa  m...

0 (543) 796 34 55 TURAN ALİ ŞAFAK GAYRİMENKUL

Anket Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?